QADASI – David Jenkins

Umzwangedwa

Umzwangedwa
Music & Lyrics by Maqhinga Radebe

Umzwangedwa
(I miss my lover)
Ngafa uthando lwakho, s’thandwa sami
(I long for your love, my dear)
Ngithi ngiyalala, akulaleki
(I can’t sleep at night)
Ngithatha, ngiyabheka, ngiyacabanga
(I can’t get my head around this)

Chorus
Ngithi ngiyafona
(When I try and call you)
Ifoni ikhala yodwa
(The phone keeps ringing)
Ayibanjwa ngani?
(Why is it not being answered?)
Uma kukhona okufihliwe kuzovela
(If something is being hidden, it will eventually appear)

Kukhona okushaya amanzi lapha
(Something is unsettling the waters)
Ziwadla ngigadile amabele
(The birds are eating my maize, even though it’s being guarded)
Kukhona okushaya amanzi lapha
(Something is unsettling the waters)
Phakathi kwami nes’thandwa sami
(Between my lover and I)
Kukhona okushaya amanzi lapha
(Something is unsettling the waters)
Ziwadla ngigadile amabele
(The birds are eating my maize, even though it’s being guarded)

Chorus
Ngifike kini izolo wena ubungekho
(I visited your family home yesterday and you weren’t there)
Bathi uvakashele kwamngani wakho
(They said you were visiting a friend)
Ubuyephi?
(Where were you?)