QADASI – David Jenkins

Syolalaphi

Syolalaphi
Music and Lyrics by Maqhinga Radebe

Kubuhlungu we
Ukuswela indawo yokulala
(It is terrible not having a bed to sleep in [when travelling])
Siyolalaphi namhlanje?
Siyolalaphi namhlanje?
(Where will we sleep today?)

Chorus
Siyolalaphi namhlanje?
Siyolalaphi namhlanje?
(Where will we sleep today?)

Wo lal’ ugezile
Siyahamba kusasa
(Wash before you sleep as we leave
early tomorrow morning)

Chorus
Vuma, themba lami
Vuma, themba lami
(Agree, my love)

Kukude lasiyakhona
Kukude lasiyakhona
(We have a long journey ahead)

Chorus
Kukude lasiyakhona
Kukude lasiyakhona
(We have a long journey ahead)