QADASI – David Jenkins

Makhelwane

Makhelwane
Music and Lyrics by Maqhinga Radebe

Wemakhelwane wami we
(Hey, neighbour!)
Yini ungangilekeleli, yini kodwa
(Why did you not assist me?)
Ngihlaselwa abantu
(I was attacked)
Bafuna ukungithathela zonke into zami
(People wanted to steal all of my belongings)

 Chorus
Uyangiphrithenda
Wenza engathi uyangithanda
(You act as though you are my friend)
Kodwa uvela ngekhala zamawindi
(but you simply observe through your window from the comforts of your home)
Mangisenkingeni mina
(When I am in trouble)
Mangisenkingeni makhelwane
(When I am in trouble, neighbour)

Kusasa kungawe
(The future lies in your hands)
Kusasa kungawe, makhelwane
(The future lies in your hands, neighbour)

Chorus
Hom hom hom, mfanakithi
Thata osemsamo
Limbeke ngasemnyango
(You may feel comfortable now, but one day that will change)